økonomi i skolen

Ideer til nye fag i den danske folkeskole

Den danske folkeskole har været under reformation. Dette skete ikke uden problemer, da folkeskole lærerne blev lockoutet og børn over hele landet ikke kunne komme i skole. Dette havde især indflydelse på de allerældste og de alleryngste. Da børnene ikke havde mulighed for at gå i skole, hvor skulle de da være? Det er jo ikke sådan, at bare for folkeskolens lærer er blevet lockoutet, så er der pludselig ingen, der kan tage på arbejde. Dette gjorde altså, at forældre hele landet over, var nødt til at lave mærkelige aftaler på kryds og tværs, og desuden var sfo’erne nødt til at tage en del af arbejdsbyrden, der ellers var placeret hos skolelærerne. For de ældste gjorde lockouten, at de altså mistede 6 ugers repetition til deres afgangseksamen. Dette gjorde, at mange lavede ekstra skole, hvor man mødtes og læste op, dog uden undervisning fra en professionel. Hele lockouten virker måske fjollet, men dette er det danske system, der gør at alle får opholdt deres rettigheder og ingen lever under usle forhold.
Dog har der været bred uenighed om, hvorvidt denne nye skolereform har været til det bedre. De danske, folkeskole elever er nu i skole i langt flere timer om ugen, men de har også flere fysiske aktiviteter i løbet af dagen. Også tværfaglige linjefag er blevet en del af de danske, folkeskoler.

Økonomi i folkeskolen

Et brugbart fag som man kunne have som linjefag i den nye folkeskole kunne være økonomi, hvor man lærer om alt, der er vigtig at vide. Der er mange økonomiske aspekter, der kunne være rare at kende til, når man går ud af folkeskolen, såsom hvordan man får et billige lån eller hvordan SMS lån fungerer. Der er mange unge mennesker, der kommer galt af sted, når de bliver tvunget til at låne penge, i det de simpelthen ikke har kendskab nok til dette. Ting såsom skat og årsopgørelse kunne også være relevante at få undervisning i. Linjefaget kunne være en blanding af samfundsfag og matematik, samt økonomi selvfølgelig. Efter eleverne så har lært de mest basale ting om den økonomiske verden, kun man begynde at undervise dem i erhvervsøkonomi og hvordan aktieselskaber fungerer.

Kultur som et fag i folkeskolen

Vi ser i Danmark en faldende interesse for kultur i samfundet. En måde man kunne rette op på dette, kunne være ved at undervise i kultur i folkeskolen. Man kunne inddrage fag som billedkunst, samfundsfag og kulturgeografi. Her kunne man altså lærer om forskellige kulturer rundt omkring i verden, men også subkulturer i deres eget land. Til sidst er det vigtig at eleverne kommer ud med en form for basal forståelse af kunst, da det er netop dette der skal kritiserer samfundet og sætte problemer under debat. Man skal kunne nogle kunstneriske begreber, og forstår sig på hvordan man analyserer billeder eller en skulptur. Hvis man forstår sig på kunsten, vil man automatisk også få mere interesse for dette felt, hvilket vil skabe en generation af kunst interesserede unge mennesker.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *